01 China Airlines 142 x 268 straight cut - vertical wire clips - paper bag - pointy bottom  swapBag
02 China Airlines 127 x 273 straight cut - vertical wire clips - paper bag - pointy bottom
03 China Airlines 129 x 270 straight cut - vertical wire clips - paper bag - pointy bottom
04 China Airlines 123 x 234 straight cut - tear off strip - vertical wire clip - glossy paper bag - pointy bottom  swapBag
0 0 0 thank you Gerd Clemens, Hamm am Rhein
05 China Airlines 127 x 269 straight cut - two vertical wire clips - glossy paper bag - pointy bottom
06 China Airlines 127 x 268 straight cut - two vertical wire clips - paper bag - pointy bottom

                                       

07 China Airlines 131 x 266 straight cut - two vertical wire clips - paper bag - pointy bottom
08 China Airlines 124 x 234 straight cut - tear off strip - peel strip - paper bag - pointy bottom
0 0 0 thank you Ed Sluimer, Ameide
09 Eva Air Co. 130 x 279 straight cut - tear off strip - glossy paper bag - pointy bottom
10 Eva Air Co. 130 x 240 straight cut - tear off strip - paper bag - pointy bottom
11 Eva Air Co. 125 x 237 zig zag cut - vertical wire clip - paper bag - flat bottom
12 Eva Air Co. 114 x 237 straight cut - tear off strip - peel strip - paper bag - pointy bottom  swapBag

                                       

13 Eva Air Co. 116 x 237 straight cut - tear off strip - peel strip - paper bag - pointy bottom
14 Eva Air Co. 115 x 241 straight cut - tear off strip - peel strip - paper bag - pointy bottom
15 Far Eastern Air Transport Co. 130 x 240 straight cut - vertical wire clip - glossy paper bag - flat bottom
16 Far Eastern Air Transport Co. 134 x 251 straight cut - two vertical wire clips - paper bag - pointy bottom
17 Far Eastern Air Transport Co. 130 x 240 straight cut - vertical wire clip - glossy paper bag - flat bottom
0 0 0 thank you Xusheng Chen, Tong'an Xiamen
18 Foshing Airlines 128 x 266 straight cut - vertical wire clip - glossy paper bag - flat bottom

                                       

19 Great China Airlines 130 x 271

straight cut - two vertical wire clips - glossy paper bag - pointy bottom

20 Makung International Airlines 128 x 276

straight cut - two vertical wire clips - glossy paper bag - pointy bottom

21 Mandarin Airlines 128 x 269 straight cut - two vertical wire clips - glossy paper bag - pointy bottom
22 Starlux Airlines 134 x 251

straight cut - tear off strip - peel strip - glossy paper bag - pointy bottom

23 TransAsia Airways 128 x 271

straight cut - tear off seal - glossy paper bag - pointy bottom

24 TransAsia Airways 126 x 237

straight cut - to fold - paper - pointy bottom

                       

25 TransAsia Airways 126 x 247

straight cut - tear off strip - peel strip - pointy bottom

26 U-Land Airlines 134 x 258

straight cut - tear off seal - glossy paper bag - pointy bottom

27

Uni Air 130 x 240

straight cut - tear off seal - glossy paper bag - pointy bottom

28 Uni Air 124 x 237

zig zag cut - to fold - paper bag - flat bottom